Lämna material

Leverans av Färdigt material till våra tidningar sker via epost till:
helmaterial@skanemedia.se

Leverans av korrekturannonser till våra tidningar sker via epost till:
annonsmaterial@skanemedia.se

Om man ska nå ett större antal tidningar finns Mediekompaniet,
Ateljé (fd Ad Center) en distributionscentral för annonser:
http://www.mediekompaniet.com

 

Annonsleverantören ansvarar för följande:

  • Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med Materialkraven.
  • Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt på rimlig tid.
  • Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.

Tidningen ansvarar för följande:

  • Det digitala flödet ut mot tryck
  • Att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad.
  • Att CTP är linjäriserad och att plåtarna är korrekt exponerade och framkallade.

Tidningen ansvarar även för att tryckningen sker enligt gällande normer för svensk dagspress med korrekt register, punktförstoring, gråbalans och densitetsvärden för tryckfärgerna.

Rubrik- & textannonser
Rubrikannonser större än modul 13 och textannonser senast kl 14.00 två dagar före införande.

Rubrikannonser mindre än modul 13 senast kl 12.00 dagen innan införande.

Korrekturannonser, senast en dag tidigare än ovanstående tider.

Helmaterial
Så kallat färdigt material, ska levereras senast kl 14.00 två dagar före införingsdag.

Avbokning & ändring
Avbokning av annons dag före införingsdag debiteras med 10% av annonskostnaden.

Ändring av annons eller byte av färdigt material efter kl 14.00 dag före införingsdag debiteras med 300 kr.